Frank Kesseleer Coaching & Training

Coaching gaat over veranderen, over leren of afleren. Coachingstrajecten zijn maatwerktrajecten en gaan uit van een specifieke vraag. Wil je een probleem oplossen of prestaties verbeteren, dan is het tijd voor verandering of vernieuwing. Als communicatie binnen uw organisatie veel besproken wordt, maar vaag blijft, dan is het tijd voor helderheid en keuzes.

Op welke knop drukt u?

Coaching en training is altijd zinvol ongeacht de gekozen kleur van de knop omdat:

  • u en uw medewerkers willen ontdekken welke kwaliteiten zij op het werkveld bezitten. Het resultaat is dat door bewustwording en inzicht ieders kwaliteiten optimaal, met energie en plezier ingezet kunnen worden.
  • u meer uit uzelf wil halen, talenten en kernkwaliteiten optimaal wil benutten of wil leren verbeteren.
  • u succes wil halen uit wat u nu nog als een beperking ziet.
  • u effectief wil functioneren in het werk en u zichzelf wil kunnen ontwikkelen. Dit geeft voldoening en levert de beste resultaten op.
  • u meer rust en balans wil ervaren.

Mijn coaching en training kenmerken zich door een actieve, respectvolle en confronterende benadering.