‘Uitzicht door inzicht’

  • Frank Kesseleer coaching en training , uitzicht door inzicht, auteur joshua erarle
Het werk en uw privéleven stelt steeds hogere eisen aan u als mens. De werkbelasting en werkdruk zijn over het algemeen hoog en de ontwikkelingen gaan snel. U kunt dan steuntje in de rug nodig hebben.
Coaching is daar voor een goede methode.

Wat is coaching?

Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon door een coach wordt ondersteund om in bepaalde situaties en relaties beter te functioneren of een specifieke taak, wens of doel beter te volbrengen. Dit kunnen meer werk gerelateerde doelen of meer privé doeleinden zijn. Vaak is het een combinatie.
Het hebben van plezier in werk en/of privéleven en het zich daarin verder kunnen ontwikkelen staan centraal.

Wat bereik je met coaching?

Coaching helpt inzicht te krijgen op het eigen functioneren, adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren, optimaal te functioneren op werk en in privérelatie. Het biedt uitzicht op het behalen van resultaten in concrete situaties en verdere persoonlijke ontwikkeling.

Teamcoaching-training

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze van het team en de interactie binnen het team. Om die aspecten te verbeteren kan teamcoaching een goede begeleidingsvorm zijn.

Wat is teamcoaching?

Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid, spanning.

Mijn coaching en training kenmerken zich door een actieve, respectvolle en confronterende benadering.

Ik wil graag meer informatie of een afspraak maken