‘Uitzicht door inzicht’

  • Frank Kesseleer coaching en training , uitzicht door inzicht, auteur joshua erarle

Binnen uw werk en in uw privéleven worden hoge eisen gesteld aan u als mens. Dat kan in uw leven allemaal succesvol verlopen. U bent dan ‘in balans’ en voelt zich gelukkig. Wilt u zich toch verbeteren of voelt u zich ‘uit balans’? Dan kan coaching een oplossing zijn.

Het werken in teamverband stelt hoge eisen aan de leden van het team, de werkwijze en de interactie binnen het team. Soms ontstaan binnen de samenwerking in een team vraagstukken waarvoor coaching een oplossing is.

Coaching


Coaching is een begeleidingstraject waarin een persoon of een team door een coach wordt ondersteund om in bepaalde situaties en relaties beter te functioneren.

Mijn coaching en training kenmerken zich door een actieve, respectvolle en confronterende benadering.

Als coach volg ik de richtlijnen van de NIP beroepscode voor psychologen.

Personal coaching


Coaching helpt inzicht te krijgen op uw eigen functioneren.

Het helpt u adequaat gedrag en effectieve interactiepatronen aan te leren. Hierdoor kunt u optimaal functioneren op uw werk en in uw privérelatie.

Mijn coaching biedt uitzicht op het behalen van resultaten in concrete situaties en verdere persoonlijke ontwikkeling.

Het hebben van plezier in uw werk en/of privéleven staat centraal bij mijn coaching.

Lees meer

Teamcoaching


Teamcoaching ondersteunt teams in hun ontwikkelingsproces.

Ook op momenten van interne of externe crisis, van conflicten (wel of niet uitgesproken) of ontevredenheid of spanning kan ik door coaching de interactie in teams beïnvloeden. Ik kan verbetertrajecten inzetten om teams als geheel beter te laten functioneren. Door training wordt succes duurzaam geborgd.

Plezierig met elkaar samenwerken staat centraal bij mijn coaching.

Lees meer

Wilt u meer informatie of een afspraak maken? Neem contact met mij op.

Contact