Algemene Voorwaarden

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van frankkesseleer.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Frank Kesseleer Coaching & Training . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intellectueel eigendom

 

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frank Kesseleer Coaching & Training is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Frank Kesseleer Coaching & Training.

 

Indien van toepassing:

 

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Frank Kesseleer Coaching & Training te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Frank Kesseleer Coaching & Training streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Frank Kesseleer Coaching & Training aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzigingen

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van frankkesseleer.nl op deze pagina.

 

 

FRANK KESSELEER

COACHING & TRAINING

Groen van Prinstererstraat 2

6828 VX Arnhem

06 - 24 94 02 36

info@frankkesseleer.nl

 

KVK : 50693689

BTW : NL165013606B02

IBAN: NL90 RABO 0148580513

 

 

 

© 2017 Frank Kesseleer

 All Rights Reserved

Groen van Prinstererstraat 2

6828 VX Arnhem

06 - 24 94 02 36

info@frankkesseleer.nl